Terms
Export / orders outside Sweden:

See separate section ”Export”
If you need help placing an order, feel free to contact us by e-mail or phone, we speak English.

Export

Orders outside Scandinavia please contact us before ordering to get the right shiping values. Buyers are responsables of taxes and permits to import the articles.

Köpvillkor

Köp:
Du måste vara fyllda 18 år för att kunna handla av thehealingtones.com

Leveranstid:
Vi skickar lagda order kontinuerligt alla vardagar i veckan. Lagerförda varor skickas normalt 1-10 dagar från det att betalningen är oss tillhanda. Ej lagerförda varor skickas normalt inom 10-20 dagar, om produkten ej är slut hos grossisten/tillverkaren.

Betalning:
Det betalningsalternativ som finns tillgängligt i dagsläget är:

Paypal:
Betalning via Paypal sker säkert och bekvämt utan att du lämnar några uppgifter till oss om ditt kreditkort. Inga kostnader för privatpersoner och köpet sker mot kredit i din bank.
Snabb och säker hantering av betalningar över internet.

Fakturering:
Endast av oss godkända avtalskunder.

Orderinformation:
Thehealingtones.com accepterar enbart orderläggning via webshopen. Det går självklart bra att ringa om det är något ni undrar över i samband med köpet. Personer under 18 år skall ha målsmans tillstånd innan köp. Falskbeställningar och dylikt kommer att polisanmälas. Ett bekräftelse på din försändelse skickas normalt ut via e-mail.

Priser:
Priserna vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna i prislistan sjunkit eller stigit under leveranstiden. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms (25%). Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten att justera priser om så nödvändigt.

Frakt:
Thehealingtones.com använder Posten
Försändelsen är försäkrad enligt postens avtal. Fraktkostnaden ingår EJ i priset! Frakt priser gäller inom EU.

Leveranstid normalt inom 10 arbetsdagar.

Sekretess:
Thehealingtones.com skyddar dina personliga uppgifter och använder den information du lämnat
till oss enbart för att genomföra våra leveranser till dig.

Reklamation:
För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till the healingtones.com omgående, dock senast inom 30 dagar efter fakturadatum. Privatperson har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter att felet upptäcktes. Synliga skador på produkter skall anmälas omgående, inom 1 vecka från mottagandet. Vid reklamation i övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Kontakta alltid thehealingtones.com  INNAN varan återsändes. Returblankett skall ifyllas innan varan skickas i retur och skall medfölja paketet. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till thehealingtones vara betald samt kvitto eller faktura medfölja, jämte en redogörelse av felet. Returer skall återsändas i originalförpackning samt vara väl förpackade i av posten godkänt emballage. Reklamationen är godkänd först när Thehealingtones.com mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. thehealingtones.com förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250kr + fraktavgift, om varan ej skulle visa sig vara felaktig.
Kontakta oss via mail för erhållande av returblankett.

Ångerrätt:
För vara vars originalförpackning ej skadats accepterar thehealingtones.com ångerrätt under 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. För vara där förpackning skadats, förstörts eller varan använts/brukats gäller ej ångerrätt. Ångerrätten gäller ej om förpackning med mjukvara, programvara är bruten, ej heller för varor specialbeställda eller specialtillverkade för kunds räkning. För att ångerrätt skall kunna tillämpas måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick, vilket även innefattar; originalkartong, väskor, mm. Ångerrätt är ej tillämplig för företag. Ångerrätt tillämpas i enlighet med distansavtalslagen och konsumentköplagen. Vid ångerrätt skall kund först kontakta thehealingtones kundservice via mejl eller telefon. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till thehealingtones.com vara betald samt kopia på kvitto eller faktura medfölja.

Outlösta paket:
Outlösta/returnerade paket debiteras med returfraktkostnad + 100 kr i administrativa kostnader, för att täcka returfrakt, samt administrativa kostnader. Avgiften faktureras i efterskott, eller dras från det belopp som kunden har tillgodo.

Garanti:
Alla produkter omfattas av tillverkarens garanti i sådana fall som tillverkaren lämnar garanti. thehealingtones.com lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. I de fall där tillverkare lämnar en längre garantitid än 1 år specificeras detta i produktinformationen för respektive artikel. Efter första året vänder sig kund direkt till tillverkare vid eventuella garantiärenden. Returblankett skall ifyllas innan varan skickas i retur och skall medfölja paketet. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till thehealingtones.com vara betald samt kvitto eller faktura medfölja, jämte en redogörelse av felet. Returer skall återsändas i originalförpackning samt vara väl förpackade i av posten godkänt emballage. thehealingtones.com förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250kr + returfrakt, om varan ej skulle visa sig vara felaktig. Vid garantiärenden återbetalas fraktkostnaden för returfrakten, efter det att varan reparerats eller ersatts med ny vara.
Kontakta oss via mail för erhållande av returblankett.

Transportskada:
Är varan/godset transportskadad skall du anmäla detta direkt till speditören.
Speditörens villkor finner du på Posten.se

Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt:
Allt innehåll på www.thehealingtones.com  är copyrightskyddat  och tillhör Marcos Rodriguez, materialet får ej kopieras, överlåtas eller på annat sätt olovligen spridas. Vid tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Alla bilder är illustrationer och behöver inte nödvändigtvis återspegla varans utseénde eller funktion.
thehealingtones.com reserverar sig för eventuella felaktigheter.
Alla varumärken och registrerade varumärken är egendom som tillhör respektive företag.